ទំនាក់ទំនង

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយឬការពន្យល់បន្ថែមក្រុមរបស់យើងនឹងរីករាយក្នុងការផ្តល់ជំនួយ
icon
ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ផ្ទះលេខ ២២៩E១, ផ្លូវ ១៨២, ទឹកល្អក់ ២
icon
sales@colowi.com
សេវាគាំទ្រ
icon
+៨៥៥ ៩២ ២១១៧២២
ច័ន្ទ-សុក្រ ៨ព្រឹក-៥ល្ងាច

តើអ្នកមានសំនួរមែនទេ?

សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដោយប្រើទម្រង់ខាងក្រោម ក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបទៅលោកអ្នកវិញក្នុងពេលឆាប់ៗ
Message sent!