ទំព័រលេនឌីង

ការធ្វើ Landing Page (ទំព័រលេនឌីង) ជាឈ្នាប់មួយដើម្បីទាក់ទាញអតិថិជនលើ Facebook, YouTube និង google ឲ្យជាវ ផលិតផល ឬ សេវាកម្ម របស់លោកអ្នក។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេ សំរាប់លោកអ្នកដែលមានអាជីវកម្មលើអនឡាញ Landing Page ជាជំនួយមួយដើម្បីជួយឲ្យអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកទទួលបានការទុកចិត្តពីអតិថិជន និងជួយអតិថិជនក្នុងការសំរេចចិត្តបានឆាប់រហ័ស។ ខាងក្រោមនេះជាលក្ខណសម្បិត្ត ដែលយើងនឹងផ្ដល់ជូននៅពេលលោកអ្នកទិញសេវាកម្មLanding Page:

អ្នកនឹងពេញចិត្តនូវដំណើរការក្នុងការតម្លើងដែលមានភាពឆាប់រហ័ស
ក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងរៀបចំតម្លើងក្នុងរយៈពេល៤៨ម៉ោង អ្នកនឹងទទួលបាន ទំព័រលេនឌីង សម្រាប់ធ្វើទីផ្សារបន្ថែមទៅលើ Facebook និង Google។
Landing Page ល្បឿនលឿន
ទំព័រលេនឌីងផេកដែរមានល្បឿនលឿន ងាយស្រួលក្នុងការចុចចូលមើល
ការបញ្ចុះតម្លៃ នឹង ផ្ដល់ជូនជាគូប៉ុង
បង្ហាញអំពីការបញ្ចុះតម្លៃ ឬ ផ្ដល់ជូនជាគូប៉ុងដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទស្សនិកជនដើម្បីទិញសេវាកម្ម ឬ ផលិតផលរបស់អ្នក
យុទ្ធនាការនាឳកាសពិសេស
បង្កើតការផ្សព្វផ្សាយជាមួយការផ្ដល់ជូនពិសេសក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាក
លក្ខណៈពិសេសបន្ថែម
Landing Page អាចដាក់បង្ហាញទម្រង់ដូចជារូបភាព វីដេអូ ស្លាកយីហោអាជីវកម្ម និងទិន្នន័យជាច្រើនប្រភេទផ្សេងៗទៀត។
បង្កើនទំនុកចិត្តដល់អតិថិជន
ផ្ដល់ព័ត៌មានច្បាស់លាស់អំពីអាជីវកម្មរបស់អ្នក
អ្វីដែលលោកអ្នកនឹងទទួលបានបន្ថែម
ផ្ដល់ជូនការបង្ហោះ Landing Page នដោយឥតគិតថ្លៃ ផ្ដល់ជូនការប្រើប្រាស់ Domian ផ្ទាល់ខ្លួន និង កម្រិតបញ្ជូនគ្មានដែនកំណត់
មតិយោបល់អតិថិជនរបស់អ្នក
បញ្ចូលមតិិយោបល់អតិថិជនរបស់អ្នក ដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តដ៏អតិថិជនផ្សេងៗទៀត។
img