រៀបចំនិងរចនាបណ្ដាញសង្គម

img

ដំណើរការនៃសេវាកម្ម

សំរាប់អ្នកដែលពឹងផ្អែកហ្វេសប៊ុកសម្រាប់ ធ្វើអាជីវកម្ម យើងអាចជួយអ្នកក្នុងការរចនាទំព័រហ្វេសប៊ុក ដែលស្រូបទាញអតិថិជន និងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនរបស់អ្នកកាន់តែល្អ។

យើងនឹងជួយអ្នករចនាទំព័រហ្វេសប៊ុក ដែលរួមមានការរចនា profile cover និងទំព័រ landing page សំរាប់ឲ្យអតិថិជនរបស់លោកអ្នកមើលព័ត៍មានលំអិត។ ដើម្បីធានាឲ្យបាននូវលទ្ធផលផ្សព្វផ្សាយល្អ ក្រុមការងារពួកយើងបានអនុវត្តនូវគោលការណ៏គ្រឹះមួយចំនួនដោយផ្អែកលើអតិថិជនគោលដៅរបស់អ្នក ជាមួយនឹងការភ្ជាប់លំហូរអតិថិជនពីបណ្ដាញផ្សេងៗតាមរយះ Facebook Pixel។ បន្ថែមពីនេះយើងនិងធ្វើការត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពលើទំព័រហ្វេសប៊ុកអាជីវកម្មរបស់អ្នក ដើម្បីឲ្យប្រាកដ៏ថាទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់អ្នករួចផុតពីការលួចយករបស់ជនអនាមិក។

Icon
Excellent Support
We make sure that we maintain a professional yet supportive approach to all projects, ensuring that we support you throughout each individual stage.
Icon
Awesome Team
our team of experts, we will do our very best to understand your perspective before starting any projects.
Icon
Innovation Technology
This innovative style of marketing is a perfect way to get ahead of your competitors, providing you with the unique selling point that you need to increase conversions and drive sales.
animationanimation

We can help you

Well begun is half done. -- Aristotle
animationanimation
icon
ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ផ្ទះលេខ ២២៩E១, ផ្លូវ ១៨២, ទឹកល្អក់ ២
icon
[email protected]
សេវាគាំទ្រ
icon
+៨៥៥ ៩២ ២១១៧២២
ច័ន្ទ-សុក្រ ៨ព្រឹក-៥ល្ងាច